Криминалистика. Практикум

Криминалистика. Практикум

– Криминалистична фотография

– Хомоскопни следи. Следи от ръка и следи от крак

– Криминалистична балисника. Следи при изстрел с огнестрелно оръжие

– Криминалистична габитоскопия

– Криминалистична регистрация

– Криминалистична документология и скриберология

– Тактика на оглед на местопроизшествие

– Тактика на претърсване

– Тактика на разпит

– Тактика на разпознаване

– Тактика на следствен експеримент-

– Разследван на убийство

– Разследване на документни престъпления

– Разследване на палежи

– Разследване на автотранспортни престъпления

Подобни книги