Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право

Кратък лекционен курс по Наказателнопроцесуално право

29.70 лв.

Книгата включва лекции  по Наказателнопроцесуално право, разработени от проф. дюн Маргарита Чинова и от проф. дюн Георги Митов

Този кратък курс лекции е предназначен преди всичко за студентите по право в юридическите факултети като основа за усвояване на основните институти и процесуалното развитие в наказателния процес.

Подобни книги