Корпоративна престъпност

Корпоративна престъпност

Категория:

22.50 лв.

Галина Димитрова Ковачева е доктор по право, асистент във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.
Води лекционни курсове по „Криминология“ и „Престъпност на непълнолетните“. Автор е на 26 публикации. Членува в Българската асоциация по криминология и Съюза на учените – гр. Варна.

Подобни книги