Sale!
,

Из записките на следователя

7.20 лв.

Професор Петър Цанков е доктор на науките (доктор по право и доктор на икономическите науки). Завършил е Икономическия университет – Варна, и Юридическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. До началото на март 1967 г. е заемал изпълнителски и ръководни длъжности в икономиката, а след това е бил следовател в Окръжно управление на МВР – Варна.
След създаването на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология – МВР, постъпва на научна работа като научен сътрудник и научен секретар на Института.
От 1990 г. е на работа в Икономическия университет – Варна, като преподавател и ръководител на катедра “Правни науки”, а след създаването на Юридическия факултет – негов декан.
От 2002 г. е на работа в Юридическия факултет на Варнеския свободен университет “Черноризец Храбър”, а от 2018 г. е пенсионер.
Като следовател е разследвал не само престъпления, извършени в икономиката, но и други криминални деяния. В настоящата публикация е подбрал някои характерни криминални престъпления, които са актуални и днес, макар че са извършени през миналия век – през 1967 г. Освен това публикуваните случаи дават възможност да се направи съпоставка между извършваните и извършващите се сега престъпления и начините за тяхното наказване.
Петър Цанков е автор на над 300 статии, монографии и студии както в наши, така и в задгранични издания.

Brand

Петър Цанков