Икономика на труда

Икономика на труда

14.31 лв.

Настоящото издание на учебника „Икономика на труда“ е предназначено за обучение на студентите в Университета за национално и световно стопанство. Стремежът на екипа преподаватели от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ е да предложи систематизирано, актуално научно знание и иновативни практики в професионалното направление за нуждите на аудиторната заетост и самостоятелната подготовка на студентите. За целта по подходящ начин са изложени не само теоретико-концептуалните основи на научната област, но и процесите на реформирането на труда и социално-трудовите отношения в България в аспекта на богатия европейски и международен опит като важна пред-поставка за формирането на базовата, широкопрофилна подготовка на съвременния „бакалавър икономист“. Тематичното съдържание е съобразено с общопризнати академични учебници, по които се преподава дисциплината във водещите университети на Европа и Съединените американски щати. То представя не само утвърдени академични теории, научни методологии и възгледи в областта на трудовия пазар, заетостта, безработицата и осигурителните системи, цената и производителността на труда, организационното поведение и индустриалните отношения, но и акценти от изследователските постижения на авторите,

Подобни книги