Гражданското участие в политическия процес. Конституционноправни основи

Гражданското участие в политическия процес. Конституционноправни основи

9.90 лв.

Коя система може да бъде определена като демокрация? Какво представляват пряката, партиципаторната и делиберативната демокрация? Кои са правните инструменти за участие на гражданите в политиката? Кои са предпоставките за адекватно и рационално включване на гражданите в процесите по дебатиране и вземане на политически решения? Кои са политическите права според действащото българско конституционно право и какви са условията и процедурата за упражняването им? Това са само малка част от въпросите, разгледани в това издание.

Книгата предлага отговори на ключови теоретични и практически въпроси в областта на конституционната демокрация. Тя съдържа казуси, които са свързани с политическите права, които са подходящи за подготовка на студенти по право, международни отношения, европеистика и публична администрация, както и за практикуващи юристи и активисти в сферата на гражданското общество. В самостоятелно приложение са публикувани и материали, свързани с провеждане на избори и референдуми в Швейцария – държавата с най-интензивна практика в областта на пряката демокрация.

Мартин Белов е доктор по право и старши асистент по конституционно право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски”. От 2005 до 2010 г. е преподавател по конституционно право на ФРГ и европейско право в ZEDES „Germanicum”. В периода 2007 – 2009 г. е гост-преподавател по сравнително конституционно право в Университета на гр. Кьолн (Германия). Понастоящем е проектен научен сътрудник към Макс-Планк институт по европейска правна история (Франкфурт на Майн, Германия). Автор е на книгите „Пряка демокрация”, „Политическите партии и демократичната държава в съвременния немски конституционен модел”, „Сравнително конституционно право” (в съавторство с проф. Евгени Танчев) и „Constitutional Law of 2 EU Member States. Bulgaria and Romania. The 2007 Enlargement” (в съавторство с проф. Евгени Танчев и проф. К. Йонеску).

Подобни книги