Граждански ценности и гражданско образование

Граждански ценности и гражданско образование

18.00 лв.

Лиляна Стракова е преподавател във Факултета по педагогика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ по дисциплините „Гражданско образование“, „Професионални ценности и норми в социалната работа“, „Антикорупционно образование“ и др. Автор е на около 60 публикации. Създава и ръководи Център по гражданско образование във Факултета по педагогика на Софийския университет, както и магистърска програма „Съвременни образователни технологии“ за подготовка и повишаване квалификацията на учители. Ръководи и участва в изследователски проекти с национално и международно значение. Лиляна Стракова е член на екипа от преподаватели, който инициира създаването на институцията „академичен омбудсман“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, УНСС и ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград. Книгата е опит за представяне на потребността от познаване и интегриране на класическото и съвременното познание за ценностите на гражданина и гражданското общество в процеса на обучението и възпитанието на младите хора. Предназначен е за студенти, учители, университетски преподаватели, младежки дейци в сферата на неформалното образование, за всички, които са съпричастни към теорията и практиката на израстването на съвременния гражданин.

Подобни книги