Финансово/Бюджетно право. Кратък курс. Казуси

Финансово/Бюджетно право. Кратък курс. Казуси

20.70 лв.

Седмо преработено и актуализирано издание

„Нещата трябва да бъдат опростявани колкото е възможно, но не повече.“, Алберт Айнщайн

Седмо преработено и актуализирано издание на учебника от проф. д-р Иван Стоянов„Финансово/Бюджетно право –  Кратък курс. Казуси“

Настоящото издание е съкратена и същевременно обогатена версия на учебника по финансово/бюджетно право – той обхваща и изяснява в синтезиран вид основните институти на финансовото/бюджетното право, както и съдържа казуси с техните решения.

Учебникът може да се ползва не само от студенти – юристи и икономисти, но и от докторанти, специалисти от практиката и от всички, които проявяват интерес към „най-деликатната работа в управлението на съвременната държава“.

проф. д-р Иван Стоянов

Подобни книги