Европейско дружествено право

Европейско дружествено право

21.60 лв.

Настоящото съчинение разглежда възникването и развитието на Европейското дружествено право и неговите източници. Правната същност на европейските обединения и дружества е анализирана с оглед националността на търговските дружества и свободата на установяване, като е взета предвид и практиката на Съда на ЕС.
Съчинението съдържа пълен коментар на Регламент 2137/85/ЕИО за Европейското обединение по икономически интереси, Регламент 2157/2001/ЕО относно устава на Европейското дружество и Регламент 1435/2003/ЕО относно устава на Европейското кооперативно дружество.
Съчинението е предназначено преди всичко за студенти по право и по икономически или управленски специалност, които изучават дисциплините “Европейско дружествено право” и “Международно търговско право”. Може да бъде от полза и за практикуващи юристи, икономисти и управленци, които проявяват интерес към разглежданите въпроси.

Подобни книги