Доказването в гражданския процес

Доказването в гражданския процес

17.10 лв.

Трето преработено и допълнено издание

По дефиниция съдията иска да постанови правилно съдебно решение.

По дефиниция адвокатът иска да спечели делото.

Ето защо и двамата трябва да познават добре процедурата по доказването.

Подобни книги