Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията

Дискреционна власт и вътрешно убеждение на съдията

13.50 лв.

Тази книга е замислена като опит да се осмислят всички проблеми, свързани с истината, с обосноваването и, със справедливостта, доказването и аргументирането, както и с проявлението на традиционната и нетрадиционната формална логика в процеса на правораздването, така че те – проблемите да се свържат с ролята на съдията, на когото е поверена важната част от държавната власт – да разреши един конфликт, придобил формата на правен спор.

Тук може да поръчате и останалите книги от поредицата:

Доказване в правораздаването
Истина, обоснованост, справедливост
История на правораздавателната дейност от античността до предмодерната епоха
Логика в правораздаването
Аргументиране в правораздаването

Подобни книги