Дипломатическа енциклопедия. Том 2

Дипломатическа енциклопедия. Том 2

17.28 лв.

В държавите, които оцеляват, националният интерес стои над всичко. Умението да се получава и ползва точно определен вид информация лежи в основата на дипломацията и разузнаването. Националната доктрина, националната сигурност, националният идеал, начините на вземане на външнополитически решения, на планиране и прогнозиране са само част от хилядите статии в настоящия Втори том на Енциклопедията наред с въпросите какво мислят за международните отношения. И още – в какво вярват из близки и далечни земи.
Правилата за поведение в обществото, държавният и дипломатическият протокол, правилните форми на обръщение, техниката на международната учтивост, която включва десетки норми – от оформянето на визитна картичка и покана до кореспонденцията у нас и в чужбина, използването на езиците, етикетът и моралът, които определят поведението и създават закони, са неделима част от комплекса знания, необходими не само на бизнесмени, дипломати, политици и държавници, но и на всички възпитани хора.
 

Подобни книги