Дигиталната трансформация

Дигиталната трансформация

13.50 лв.

Търговията с транспортни услуги обслужва световната икономическа система. С развитието на международните икономически отношения се налага необходимостта от либерализиране на търговията с услуги, респ. транспортни услуги, с цел намаляване на пречките в движението на хора, стоки и капитали. Международният транспорт, заедно с другите видове услуги (финансови, застрахователни, управленски, рекламни и др.), е важен фактор за интернационализацията на световното стопанство.

Подобни книги