Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция

Държавната власт и политическите режими при действието на Търновската конституция

16.20 лв.

Настоящият труд е посветен на представянето и анализа на държавната власт в процеса на конституционното учредяване и утвърждаване на новобългарската държава. Откроени са основните особености на формата на държавно управление, както и спецификите на политическите режими, наложили се в процеса на упражняването на държавната власт. Проследяват се процесите на мащабната трансформация и модернизация в българския политически, стопански и културен живот.

Подобни книги