Българско наследствено право

Българско наследствено право

22.50 лв.

Учебникът по наследствено право на Христо Тасев е част от нашето научно наследство.
Претърпял дванадесет издания (1953, 1956, 1963, 1967, 1987, 1993, 2000, 2004, 2006, 2009, 2013, 2016 г.), той има за цел да подпомага както студентите по право, така и практикуващите правници.
Написан преди повече от шейсет и пет години, учебникът остава единственият по едноименната дисциплина за този период от време. След предишните му издания, законодателството претърпя немалко и съществени промени. Бяха изменени ГПК от 2008 г. и Семеен кодекс от 2009 г.
При осъвременяването на това издание редакторът се е стремил в максимална степен да запази изложеното така, както авторът го е разработил. Изоставено е само това, което вече е загубило актуалност. Посочената литература и най-вече съдебната практика в по-голямата си част са запазени, защото те са едно от достойнствата на учебника. Вниманието е насочено основно към отразяване на настъпилите нормативни промени, теоретични виждания и новата съдебна практика.

Подобни книги