Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

Актуални промени в правната уредба на устройството на територията

21.60 лв.

Книгата е съобразена със законовата уредба на устройството на територията след измененията и допълненията в Закона за устройство на територията от 22 декември 2015 г. Изданието съдържа хронологичен коментар на промените, както и актуализираните текстове на Закона за устройство на територията и на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

Подобни книги