Административно право на Република България. Обща част

Административно право на Република България. Обща част

24.30 лв.

Пето преработено и допълнено издание

Предлаганият учебник по административно право, обща част, е пето преработено и допълнено издание. Курсът е поднесен по класическата за административното право систематика и последователност. Разгледани са редица нови разрешения както в теорията, така и в законодателството. Материята е съобразена със законодателството до 1 септември 2012 г.

Учебникът е предназначен най-вече за студентите по право – за подготовка за семестриалния и държавния изпит, но може да се ползва от всички останали юристи, теоретици и практици.

Основата на учебника бе положена от проф. Иван Дерменджиев – известен български учен административист, дългогодишен преподавател по административно право и процес в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Последните издания на курса са доразвити, допълнени и актуализирани от проф. Димитър Костов и проф. Дончо Хрусанов. Те също са утвърдени имена в областта на административното право и административния процес и дългогодишни преподаватели в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Подобни книги