Административен процес

Административен процес

31.50 лв.

С измененията в АПК от 2021 г. и тълк. р-я от 2021 и 2022 г., както и съществените промени в ЗАНН от 2021 и 2022 г.

Всеки учебник съдържа уникален код за достъп до електронен вариант на пълния текст.
Електронният вариант дава възможност при кликване върху съответните нормативни актове и съдебни решения да се отваря пълното им съдържание.
В учебника същественият материал само за студенти е обозначен с по-едър и различен тип шрифт. Текстът, който би представлявал интерес за практикуващи юристи, е даден в различен шрифт.

В учебника са детайлно анализирани важните промени в АПК, направени през 2021 г. и съдебната практика през 2021 и 2022 г. Отразени са влезлите в сила кардинални промени в ЗАНН през 2021 г. и промените през 2022 г., а също и най-новите промени в редица други закони като ЗУТ, електронните съобщения, ЗДП.

Подобни книги