Социална психология. Том 4. Големи множества. Междугрупови отношения

Социална психология. Том 4. Големи множества. Междугрупови отношения

9.00 лв.

  • Понеже съм най-великият от всички светии, по-велик от самия Христос, отсега нататък аз съм Мислителят, аз съм вашият разум… Щом се засмея, всички ще се засмеят. Ако заплача и тълпата ще заплаче. Призова ли „Да спасим Америка!”, двеста и двадесет милиона американци ще го повторят след мен.
    Муун
  • Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
    Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.

Подобни книги