Социална психология. Том 2. Общуване. Личност

Социална психология. Том 2. Общуване. Личност

9.00 лв.

  • Човек вярва в доброто, защото първият модел в общуването, с който се среща след раждането си, е на подпомагане; но е експлоататор с хората, защото първата роля, която изпълнява във взаимодействието, е на подпомаган.
    С. Джонев
  • Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
    Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.

Подобни книги