Социална психология. Том 1. Школи. Изследователски методи

Социална психология. Том 1. Школи. Изследователски методи

9.00 лв.

  • Много греши оня, който си въобразява, че може да мине без хората, но още повече греши оня, който си въобразява, че хората не могат да минат без него.
    Фр. Ларошфуко
  • Трудът е първият цялостен университетски курс по социална психология, издаван от български автор, какъвто рядко се среща не само у нас, но и в чуждестранното книгоиздаване.
    Освен теоретичен компендиум, работата представлява системно изложение по експериментална психология, даващо професионални изследователски умения.

Подобни книги