Понятието за политическото

Понятието за политическото

9.00 лв.

  • Известният немски конституционалист Карл Шмит (1888-1985) е един от най-оригиналните, влиятелни и противоречиви политически мислители на отминалия вече XX век. В условията на всеобхватна криза от периода между двете световни войни, когато се извършва преходът към масова демокрация и се води битката за глобално господство, той преформулира и разисква поновому основните категории и принципи на модерния конституционализъм и jus publicum Europaeum.
    По-добре и по-задълбочено от всеки друг свой съвременник Карл Шмит разкрива от консервативни позиции вътрешните напрежения между либерализма и демокрацията. В този контекст той се изявява като блестящ критик на либерализма и внася съществен принос за утвърждаването на демократичния конституционализъм. Заедно с това предлага авторитарни решения в защита на Ваймарската конституция и като изход от тежката политическа криза в края на 20-те и началото на 30-те години в Германия. В качеството си на ангажиран интелектуалец той защитава позициите на победените във войните, като се съпротивлява срещу „тиранията на ценностите” на победителите. По стечение на обстоятелствата, той е принуден да подкрепи за определен период от време националсоциализма, като дори се поддава на илюзията, че ще може да повлияе върху неговата природа, а това хвърля тъмна сянка върху живота и творчеството му.

Подобни книги