Нови книги

Iskra.JPG
Автор: Искра Владова
Заглавие: Разследване на наркопрестъпления

Проблематиката, обхваната от настоящото изследване, е систематизирана в три глави.

anestzizozllg-1000x1000.jpg
Автор: Под редакцията на Й. Йорданов, С. Саев, Е. Стоянов
Заглавие: Анестезиология
125514z.jpg
Автор: Маргарита Чинова
Заглавие: Новите положения на досъдебното производство по НПК

В учебникът са разгледани основните понятия и институти на Досъдебното производство. Езикът, на който е написан, е лесен за четене и това спомага за бързото усвояване на материята.