Общи условия за ползване и защита на лични данни

- Когато сме получили Ваше заявка за книга/и, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с Вас и да изпълним заявката Ви. За целта ние събираме и обработваме следните лични данни, които предоставяме на куриерска фирма „Спиди“, с която имаме сключен договор за спедиторски услуги:

- данни за подателя и получателя на пратка или услуга (както и за заявителя на услугата, когато е различен от подателя или получателя): име, мобилен и стационарен телефон за контакт, адрес за получаване на пратка, адрес на електронна поща. Тези данни са ни необходими, за да извършим заявената услуга, да съставим необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свържем с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното, да отговаряме на Вашите запитвания, да разглеждаме Вашите рекламации и други искания;

- ЕГН, данни от документ за самоличност, банкова сметка на потребителя или други данни за плащане. Тези данни събираме, когато услугата или приложимият закон изискват точна идентификация на лицето, както и когато във връзка с услугата се съставя счетоводен или друг документ, при който законът изисква посочване на ЕГН или други данни от документа за самоличност на потребителя. Тези данни се използват също за установяване и предотвратяване на злоупотреби.