Наказателно изпълнително право

Наказателно изпълнително право

9.90 лв.

Основната задача на настоящия труд е да се даде един диференциран поглед върху материята, свързана с изпълнение на наказанията. Той се състои от три основни части. Първата част е отделена на общото понятие за наказанието и неговите видове; втората част се занимава основно с изпълнението на отделните видове наказания; третата част е отделена за някои въпроси, които представляват практически интерес – определяне на мястото на изпълнение на наказанието, групирането на наказанието.

Подобни книги