Международните организации

Международните организации

9.00 лв.

  • Жан Шарпантие е професор по международно публично право в Юридическия факултет на Университета в Нанси, един от основателите и дългогодишен директор на Европейския университетски център. Неговото име и научни трудове са всепризната референция в академичните среди. Прецизната му юридическа мисъл е допринесла изключително за развитието на изследвания в областта на международното право и европейското право във Франция. Преподавателската му работа е в основата на обучението на поколения студенти по право и политически науки. Ученици на проф. Шарпантие са редица от най-авторитетните френски преподаватели по международно и европейско право.
    „Международните организации” е един от най-известните трудове на Жан Шарпантие, настолна книга в обучението по право във всеки френски юридически факултет. Издание на престижното юридическо издателство Dalloz, книгата е издържана в типичния формат на помагало, като съдържа основни понятия и общо представяне на системата на международните организации и международното право.

Подобни книги