Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г.

Измененията на Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г.

8.10 лв.

Изданието е посветено на измененията в Административнопроцесуалния кодекс от есента на 2018 г. Те са изключително съществени и се отнасят до ключови въпроси в тази материя. Те засягат както юристите, които работят в практиката, така и тези, които имат отношение към обучението на студентите по право. Настоящото издание има за цел и представлява опит да подпомогне интересуващите се от тази материя да се ориентират в промените. Естествено е да се засегнат и теоретични проблеми. Всичко това определя облика на книгата като помощник при усвояването на познания в областта на административния процес и тяхното прилагане в практиката. Цветан Сивков е професор по административно право и процес, доктор на юридическите науки. Преподава в юридическите факултети на СУ “Св. Климент Охридски” и ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”.

Подобни книги