Съдебна психология

korisa2.jpg
Автор: Борис Щърбанов
Заглавие: Съдебнопсихиатрични етюди

На 83 години съм. Лекар със специалност „Психиатрия“ и тясна специалност
„Съдебна психиатрия“. Работил съм над 40 години като съдебен експерт. От тях около

-личност.jpg
Автор: Калин Гайдаров
Заглавие: Криминалната личност