Съдебна практика по наказателни дела

g7283.jpeg
Автор: Съставителство и бележки: проф. ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ – доктор по право; ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – доктор по право
Заглавие: СБОРНИК ТЪЛКУВАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ И ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА ВКС И НА ВС НА Р БЪЛГАРИЯ ПО НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА 1957–2020 Г.

Сборникът „Постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) на Република България по наказателни дела (1957–2020 г.)“ съдържа постановления и тълкувателни решения на ВКС (респ. ВС) за период от шестдесет и три години: от 1957 г. до 2020 г. включително.

g1847.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2008 г. Том II

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2008 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 2 от сборника включва 258 съдебни практики.

g1922.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009 г. Том I

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 1 от сборника включва 170 съдебни практики.

g1847.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2008 г. Том I

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2008 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 1 от сборника включва 154 съдебни практики.

g1923.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009 г. Том II

Настоящият сборник, издаден в два тома, включва съдебната практика на ВКС (решения, определения и тълкувателни решения) по НПК и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 2 от сборника включва 182 съдебни практики.

g2004.jpeg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателно-процесуален кодекс и Наказателен кодекс 2009. Том III

Настоящият сборник, издаден в няколко тома, включва съдебната практика на ВКС (решения и определения) по НПК (новия) и НК през 2009 г.

За удобство при ползването на сборника са поместени два указателя на цитираните членове - съответно по НПК и НК.

Том 3 от сборника включва 186 съдебни практики.

24439.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателен кодекс. Том 4

ИЗДАНИЕТО НЕ Е НАЛИЧНО

Разширено издание.

Сборникът включва 222 съдебни практики по чл. 219-389 от Наказателния кодекс, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления.

SP_ND_III.JPG
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателен кодекс. Том 3

Разширено издание.

Сборникът включва 330 съдебни практики по чл. 115-218(и следващи) от Наказателния кодекс, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления.

24469.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателен кодекс. Том 2

Разширено издание.

Сборникът включва 245 съдебни практики по чл. 31-144 (и следващи) от Наказателния кодекс, включително и голям брой определения, тълкувателни решения и постановления.

24467.jpg
Автор: сборник
Заглавие: Съдебна практика по Наказателен кодекс. Том 5

Разширено издание.

Сборникът включва 137 съдебни практики (решения, определения и тълкувателни решения на ВКС) по НК за периода 2004-2007 година.
Изданието е допълнение на четирите издадени ввече тома.