Наказателен процес

g1529.jpeg
Автор: Румен Владимиров, Катина Христова, Николай Стефанов
Заглавие: Наказателно право Обща част
g2507.jpeg
Автор: Иван Сълов
Заглавие: Актуални въпроси на наказателния процес

Задълбочаване на тенденциите в развитието на наказателното ни производство, поставени с "Новата философия" на наказателния процес и отражението й върху наказателнопроцесуалното доказателствено право.

g558.jpeg
Автор: Маргарита Чинова
Заглавие: Досъдебното производство по НПК - Теория и практика

Новите принципи на Наказателния процес

Обвиняем

Защитник и повереник

Мерките за процесуална принуда

Доказването

Новите идеи на организация на досъдебната дейност

Образуване на досъдебното производство

Привличане на обвиняем

Предявяване на постановлението за привличане на обвиняем

g2016.jpeg
Автор: Стефан Милев
Заглавие: Бързото производство по НПК
nakazatelen-proces-2015-sbornik-normativni-aktove-prof-d-r-margarita-chinova.jpg
Автор: Маргарита Чинова - съставител
Заглавие: Наказателен процес 2010. Сборник нормативни актове

Сборникът съдържа:

Наказателно-процесуален кодекс (НПК)
Закон за специалните разузнавателни средства (ЗСРС)
Закон за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ЗЗЛЗВНП)
Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА)
Закон за европейската заповед за защита (ЗЕЗЗ)

g1793.jpg
Автор: Маргарита Чинова, Мила Иванова
Заглавие: Решения на Конституциония съд по въпроси на наказателния процес

І. РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ И НЕЗАВИСИМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІІІ. НЕСМЕНЯЕМОСТ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

ІV. РАВЕНСТВОТО НА ГРАЖДАНИТЕ ПРЕД ЗАКОНА

V. НАКАЗАТЕЛНОПРОЦЕСУАЛНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ