Международно публично право

-на-справедлив-съдебен-процес-360x500.jpg
Автор: колектив
Заглавие: Правото на справедлив съдебен процес Ръководство по член 6 на Европейската конвенция за правата на човека

Книгата представя стандартите на Европейския съд по правата на човека за правото на справедлив съдебен процес. Тя е превод на двете ръководства на Съда за гражданскоправния аспект и за наказателноправния аспект на член 6 на Европейската конвенция за правата на човека.

-отговорност-на-ес-и-на-държавите-членки-360x500.jpg
Автор: Станислав Костов
Заглавие: Извъндоговорната отговорност на ЕС и на държавите членки

В книгата са изследвани материалноправните и процесуалноправните предпоставки на исковете за обезщетяване на вреди, причинени от Европейския съюз и от държавите членки.

g4580.jpeg
Автор: Галина Тонева
Заглавие: Европейската прокуратура и Българското наказателно право

Настоящото издание има интердисциплинарен характер. То ще бъде полезно и за специалистите в областта на материалното наказателно право и на наказателния процес. Ще бъде от полза и на студентите по право, които вече са решили да се посветят на наказателното правораздаване.

80.jpg
Автор: Ралица Ковачева
Заглавие: Център и периферия на европеизираните публични сфери

Книгата се занимава с двете най-актуални теми в Европейския съюз – бъдещето на Съюза и „Брекзит“. Появява се пред бъдещите си читатели в най-точния момент – в началото на сериозното обсъждане на „Бялата книга за бъдещето на Европа“ и в навечерието на българското председателство на Съвета на ЕС.

g4842.jpeg
Автор: Асен Воденичаров
Заглавие: Европейско дружетсво. Societas Europaea
g2592.jpeg
Автор: Диана Маринова
Заглавие: Договорът за международна търговска продажба на стоки

Книгата е посветена на най-често срещания договор в международната търговия - договорът за международна търговска продажба на стоки. Анализирана е правната му уредба във Виенската Конвенция и ИНКОТЕРМС, както и в отделни национални законодателства.

morskiat-protest-ekaterina-mateeva.jpg
Автор: Екатерина Матеева
Заглавие: Морският протест
Domanov 1.jpg
Автор: Николай Доманов
Заглавие: Нормотворческата компетентност на Европейския съюз и основната процедура за нейното осъществяване след Договора от Лисабон

Книгата съдържа първото цялостно самостоятелно българско изследване на въпросите за организацията и протичането на обикновената законодателна процедура след Договора за реформи от Лисабон и представлява разгърнат и относително изчерпателен анализ на проблематиката, посветена на нормотворческата компетентност на ЕС.

g2482.jpeg
Автор: Орлин Борисов
Заглавие: Правителствени и неправителствени международни организации

Междуправителствени организации;
Международни неправителствени организации;
Международен орган за морското дъно;
Международни съдебни органи;
Международни конференции;
Постоянни и временни междуправителствени и неправителствени органи.

g2502.jpeg
Автор: Борис Ланджев
Заглавие: Правни проблеми на финансовото инвестиране. Борсово право

Настоящата монография е плод на дългогодишни проучвания. Тя представлява опит за разглеждане на трудната, разпокъсана и високо специализирана материя на финансовото инвестиране от юридически позиции.