Съдебна практика по граждански дела

g5344.jpeg
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски
Заглавие: Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 2008-2018 г. Част втора

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на
Върховния касационен съд на Република България, приета през периода 2008 –
2018 г.
Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието
преди повече от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица

g5343.jpeg
Автор: Съставители: Симеон Тасев и Владимир Тодоровски
Заглавие: Сборник съдебна практика по граждански дела на ВС и ВКС 1953-2008 г. Част първа

Сборникът включва съдебна практика по граждански и търговски дела на
Върховния и Върховния касационен съд на Република България, приета през
периода 1953 – 2008 г.
Действащото у нас гражданско законодателство, една част от което е прието
преди повече от шестдесет години, постави пред съдебната практика редица

g2720.jpeg
Автор: -
Заглавие: Съдебна практика по Закон за собствеността и Закон за наследството

Основното тяло на сборника съдържа 325 съдебни практики по Закон за собствеността и Закон за наследството.
След него има и допълнение с още над 150 практики.

g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Непозволено увреждане
g2720.jpeg
Автор: Съставител: Цветелина Златева
Заглавие: Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд - Неоснователно обогатяване
Автор: Соломон Розанис
Заглавие: Съдебни решения. Книга първа и книга втора

Антикварни издания

-практика-ГД-24.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 24. Гражданско процесуално право
-практикка-ГД-23.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 23. Гражданско процесуално право
-практика-ГД-22.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 22. Гражданско процесуално право
-практика-ГД-21.jpg
Автор: Даниела Руменчева, Антония Паскова
Заглавие: Съдебна практика на Република България. Граждански дела: Т. 21. Гражданско процесуално право