Право на интелектуална собственост

g3889.jpeg
Автор: Живко Драганов
Заглавие: Обекти на интелектуалната собственост

Книгата представлява общо изследване на нематериалните блага, които се закрилят като обекти на интелектуална собственост. Изясняват се тяхната правна природа и характерните им черти.

80.jpg
Автор: Веселина Манева
Заглавие: Закрила на правата на интелектуална собственост. Правоприлагане и експертиза

Предмет на настоящото изследване са въпросите, свързани със закрилата на правата на интелектуална собственост, и механизмът на правно регулиране на отношенията, възникнали по повод нейните обекти.

g341.jpeg
Автор: Мария Павлова
Заглавие: Записът на заповед и менителницата
g323.jpeg
Автор: Мария павлова
Заглавие: Патентно право на Република България
506_b.jpg
Автор: Живко Драганов
Заглавие: Обекти на интелектуалната собственост
g3228.jpeg
Автор: Емил Лозев
Заглавие: Авторски и изпълнителски права в театъра

Монографията е предназначена за всички които работят в сферата на интелектуалната собственост - специализирани адвокати, юристконсулти, артмениджери, театрални творци (режисьори и актьори), продуценти и администратори, както и за студенти изучаващи авторски и сродни права в юридическите факултети и ВИТИЗ.

g2971.jpeg
Автор: Здравко Славчев, Албена Павлова
Заглавие: Реклама. Публичен брандинг. Нормативна уредба

С любовна загриженост изследваме рекламата, публичният брандинг и нормативната уредба. Изследването ни е от такъв тип, какъвто до сега няма.

g2522.jpeg
Автор: Георги Саракинов
Заглавие: Относно авторските права на архитектите-проектанти

Съдържание:
Тази малка по обем, но изключително ценна книга дава авторитетни отговори на всички важни въпроси, свързани с авторските права на архитектите-проектанти:

Какъв е обектът на авторскоправна закрила при архитектите-проектанти
Кой е субектът на авторското право върху произведенията на архитектурата

1.jpg
Автор: Петър Петров
Заглавие: Подборен лов на интернет пирати/Теория за селективно наказателно преследване
g2021.jpeg
Автор: Пламен Дацов, Петър Петров
Заглавие: Престъпления против интелектуалната собственост

Престъпления против интелектуалната собственост е първата по рода си монография в България, написана от изявени практикуващи съдии. Книгата разглежда както международноправните аспекти в тази област на правото, така и всеки един текст от Наказателния кодекс, свързан с този вид престъпления.