Философия на правото

d2d7e2e0-82f4-4ef3-935d-75d4bed3f457.jpg
Автор: Мирко Транков
Заглавие: Вътрешният глас
Save0219.JPG
Автор: Сьорен Киркегор
Заглавие: Върху понятието за ирония
Save0133.JPG
Автор: Желязко Стоянов
Заглавие: Философия на правото