Величко Руменчев

Scan3.JPG
Автор: Величко Руменчев
Заглавие: Антология на ораторската реч III хил. пр.н.е. - средата на II хил. сл.н.е. Книга трета. Оратори от Исус до пророците на маите
-класификации.jpg
Автор: Величко Руменчев
Заглавие: Реторически класификации
-изкуство-на-древния-Изток.jpg
Автор: Величко Руменчев
Заглавие: Ораторското изкуство на древния Изток

Книгата е посветена на същността и общата характеристика на ораторското изкуство и преди всичко на най-древните сведения за ораторско изкуство и реторика. В този смисъл заглавието „Ораторското изкуство на древния Изток” отразява поантата на изследването, което е значително по-широко по своя обхват.

-комуникация.jpg
Автор: Величко Руменчев
Заглавие: Невербална комуникация в публичната реч и деловото общуване