Валери Динев

Modeli_poved.JPG
Автор: Валери Динев
Заглавие: Модели на човешко поведение

Философско-методологичен анализ