Свети Аврелий Августин

Za-u4itelia-1.jpg
Автор: Свети Аврелий Августин
Заглавие: За учителя

Разговор между един усърден в мъдростта учител по реторика, избрал Христовото училище пред светското, и едно умно и вярващо момче, доскорошен ученик в школата на граматика, които без да изневерят на училищния дух, разискват в областта на две от свободните науки, причислявани през средновековието към обучението на тривиума &nd