Минчо Семов

Save0141.JPG
Автор: Минчо Семов
Заглавие: Теория на политиката
-и-възкресение.jpg
Автор: Минчо Семов
Заглавие: Голгота и възкресение. Бележки в черно и червено за турското робство и Българското възраждане