Марина Узунова

Temi_istoriq_1.JPG
Автор: Марина Узунова, Катерина Узунова
Заглавие: Разработени теми за кандидатстудентски изпит и матура по история на България. Книга първа
Istoriq_temi_2.JPG
Автор: Марина Узунова, Катерина Узунова
Заглавие: Разработени теми за кандидатстудентски изпит и матура по история на България. Книга втора