Квинтилиан

-на-оратора.jpg
Автор: Квинтилиан
Заглавие: Обучението на оратора