Христина Мирчева

Save0161.JPG
Автор: Христина Мирчева
Заглавие: История на международните отношения в най-ново време. Книга втора

Настоящият научен труд по история на международните отношения, книга втора, е посветен на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международните отношения от 1960 г.

Save0162.JPG
Автор: Христина Мирчева
Заглавие: История на международните отношения в най-ново време. Книга първа

Трудът по история на международните отношения от края на Първата световна война до наши дни е плод на дългогодишни изследвания и системно изучаване на извори, документи и научна литература. Книга първа на изследването е посветена на проблемите, процесите и повратите в глобалната система на международни отношения от 1918 г.

-две-интифади.jpg
Автор: Христина Мирчева
Заглавие: Между две интифади. Конфликтът в Близкия изток в най-ново време (1989-2004)

Монографията съсредоточава вниманието на изследователя върху актуалното развитие на един от най-продължителните регионални конфликти в света – конфликта в Близкия изток в последното десетилетие на ХХ век и началото на ХХІ век. Времевите граници на изследването се разполагат между двете въстания на палестинците, т. нар.