Анелия Мингова

g554.jpeg
Автор: Автори: Живко Сталев, Ружа Иванова, Огнян Стамболиев, Анелия Мингова, Валентина Попова
Заглавие: Българско гражданско процесуално право

Настоящото издание е деветото поред, но е първото, което е създадено по новия ГПК. То стана необходимо след влизане в сила на новия ГПК, което наложи актуализиране на материята съобразно новата уредба. В него е анализирана и вече натрупалата се съдебна практика по действащия ГПК.

-от-иск.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Отказът от иск
-обжалване.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Касационно обжалване
-и-касационно-обжалване-на-съдебните-решения.jpg
Автор: Анелия Мингова
Заглавие: Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения