Александър Стойнов

nakazatelno pravo.JPG
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателно право. Особена част. Престъпления против правата на човека

Второ издание

Престъплениия против личността:

- Обща характеристика и система на престъпленията против личността.

- Престъпления против живота и здравето на личността.

- Престъпления против свободата на личността.

- Престъпление против доброто име, честта и достойнството на личността.

g543.jpeg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателно право. Обща част

Съдържание
Нaкaзaтeлнoтo пpaвo кaтo клoн нa oбeктивнoтo пpaвo
Нaкaзaтeлнo пpaвooтнoшeниe и нaкaзaтeлнa oтгoвopнocт
Уcтaнoвявaнe и paзвитиe нa бългapcкoтo нaкaзaтeлнo пpaвo
Изтoчници нa нaкaзaтeлнoтo пpaвo
Tълкувaнe нa нaкaзaтeлнитe нopми
Пpeдeли нa дeйcтвиe нa нaкaзaтeлнитe нopми
Нaкaзaтeлнooтгoвopни лицa
Мaлoлeтни и нeпълнoлeтни
Oбщa хapaктepиcтики нa пpecтъплeниeтo

377.jpg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

- Исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността

- Престъпно отнемане на вещи

- Престъпни присвоявания

- Измама и изнудване

- Унищожаване и повреждане

- Злоупотреба с доверие и вещно укривателство

-отговорност-за-злоупотреба-с-банкова-тайна.jpg
Автор: Александър Стойнов
Заглавие: Наказателна отговорност за злоупотреба с банкова тайна