Александър Драгиев

120_b.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Международно правораздаване

Книгата е посветена на правораздаването в международното публично право в двете му проявни форми – международен арбитраж и международно правосъдие.

osnovania-na-megdunarodnata.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Основания на международната отговорност на държавата за трансгранични вредни последици от правомерна дейност
Dvustranni-spogodbi.jpg
Автор: Александър Драгиев
Заглавие: Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане

Двустранни спогодби на България за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото. Т. 1.