Учебна литература и други помагала

malyk-sinonimen-rechnik-na-bylgarskia-ezik-vyrban-vytov.jpg
Автор: Върбан Вътов
Заглавие: Малък синонимен речник на българския език
etnogeografia.JPG
Автор: Петър Славейков
Заглавие: Етногеография

Разкрити са целите, задачите и мястото на етногеографията като наука. Разгледано е формирането и разпространението на етносите и религиозните общности по природни региони.

-помагало-за-9-клас.jpg
Автор: Димитър Кънчев, Нели Петрова, Елка Дограмаджиева
Заглавие: Physical Geography of the World for the 9th grade

Учебно помагало за 9. клас за училищата с преподаване на английски език

Temi_istoriq_1.JPG
Автор: Марина Узунова, Катерина Узунова
Заглавие: Разработени теми за кандидатстудентски изпит и матура по история на България. Книга първа
Istoriq_temi_2.JPG
Автор: Марина Узунова, Катерина Узунова
Заглавие: Разработени теми за кандидатстудентски изпит и матура по история на България. Книга втора
BEL_7klas.JPG
Автор: Емилия Кръстева
Заглавие: Разработени теми по български език и литература за кандидатстване в езикови и математически гимназии след 7 клас.

Учебно помагало

Save0038.JPG
Автор: Елица Първанова
Заглавие: Разработени теми за кандидатстудентския изпит по български език и литература
Logika_U4_pom.JPG
Автор: Витан Стефанов
Заглавие: Логика. Учебно помагало за средното училище
Logika_9klas.JPG
Автор: Витан Стефанов
Заглавие: Логика за 9 клас (за задължителна подготовка)