Римско право

g3947.jpeg
Автор: Петко Венедиков
Заглавие: Понятието Furtum
g2485.jpeg
Автор: Михаил Андреев
Заглавие: Михаил Андреев: Избрани трудове

Настоящият сборник е посветен на 100-годишнината от рождението на видния български професор по римско право и история на българската държава и право проф. Михаил Андреев. Книгата е символичен дар на всички колеги на проф.

de-iure-publico-studii-po-rimsko-.jpg
Автор: Малина Новкиришка - Стоянова
Заглавие: De Iure Publico - Студии по римско публично право

Книгата на проф. д-р Малина Новкиришка - Стоянова е посветена на римското публично право. Това е първото издание с такава проблематика в България.

47_b.jpg
Автор: Херберт Хаусманингер
Заглавие: Casebook по римско вещно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. За разлика от други сходни издания, тук акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

48_b.jpg
Автор: Херберт Хаусманингер
Заглавие: Casebook по римско облигационно право

Книгата е предназначена за семинарни занятия на студентите от първи курс на юридическите факултети. Акцентът е върху самостоятелната работа на студентите върху оригинални фрагменти от съчиненията на римските юристи.

-частно-право.jpg
Автор: Михаил Андреев
Заглавие: Римско частно право