Облигационно право

pregovori-za-skliuchvane-na-dogovor-i-preddogovorna-otgovornost-krasen-stojchev.jpg
Автор: Красен Стойчев
Заглавие: Преговори за сключване на договор и преддоговорна отговорност

Bтopo пpepaбoтeнo и дoпълнeнo издaниe

obligacionno-pravo-2011-metodi-markov.jpg
Автор: Методи Марков
Заглавие: Облигационно право

седмо преработено и допълнено издание

-увреждане.jpg
Автор: Симеон Тасев
Заглавие: Непозволено увреждане (отговорност за вреди, причинени от вещи и животни)
-за-дарение.jpg
Автор: Кръстю Цончев
Заглавие: Договор за дарение

В книгата се изясняват различни страни на договора за дарение: сключване на договора, кой може да дарява, на кого може да се дарява, колко може да се дарява, разликата между дарени и изпълнение на нравствен дълг, форма на договора при различните способи за даряване, дарения с тежест, непреки дарения, дарения между съпрузи и др.

-на-държавата-за-вреди-причинени-на-граждани.jpg
Автор: Васил Гоцев
Заглавие: Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани
-право.jpg
Автор: Божидар Василев
Заглавие: Облигационно право. Специална част

Облигационно право. Специална част. Договори за: продажба, изработка, комисионен договор, за превоз на товари, за гражданско дружество

-право-Отделни-видове-облигационни-отношения.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения
-право-Книга-първа.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Книга първа.

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга първа

-право-Книга-втора.jpg
Автор: Александър Кожухаров
Заглавие: Облигационно право. Книга втора.

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение. Книга втора