Медицинска литература

anestzizozllg-1000x1000.jpg
Автор: Под редакцията на Й. Йорданов, С. Саев, Е. Стоянов
Заглавие: Анестезиология
Log_med.jpg
Автор: Александър Гънгов
Заглавие: Александър Гънгов

СЪДЪРЖАНИЕ
Table of Contents in English
Благодарности
ВЪВЕДЕНИЕ
I. ВИКИАНСКА ПЕРСПЕКТИВА КЪМ ЕТИОЛОГИЯТА И ПАТОГЕНЕЗАТА
1. Етиологическата причинност на Джон Стюарт Мил
2. Различни видове каузалност в медицината
3. Механизмите на болестта и патогенезата в светлината на verum-factum
II. ЛОГИЧЕСКИ ЗАВИСИМОСТИ ПРИ
ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗА

144447z.jpg
Автор: Доналд М. Викери, Джеймс Ф. Фрайс
Заглавие: Грижете се за себе си. Пълен илюстрован наръчник за самостоятелна медицинска грижа

„Поемете контрол над здравето си! Ако не го направите вие, кой друг? Няма по-добър наръчник в тази насока и по-неподправена оценка на медицинските проблеми, които ще откриете в тази книга".

Bebe.JPG
Автор: Д-р Памела М. Зукерман
Заглавие: Вашето бебе: основни грижи и първа помощ

Вашето бебе е най-хубавото на света!
За него са цялата ви душа, цялата ви обич и надежда.
За него са цялата ви грижа, безсъници и страхове.
Тази книга е другар и опора за майчината любов.
Тя е съветник в труден час.
С нея ще бъдете много по-спокойна и сигурна за изненадите и изпитанията на майчинството.

-терапия.jpg
Автор: Тошко Лисичков
Заглавие: Трансфузионна терапия
-педиатрия.jpg
Автор: Никола Мумджиев
Заглавие: Амбулаторна педиатрия. В помощ на семейния лекар
-автоимунитет-и-ревматични-заболявантия.jpg
Автор: Илия Бойкинов
Заглавие: Заглавие: Имунитет, автоимунитет и ревматични заболявания

Изложение на основните понятия и новите постижения в областта на имунитета, автоимунитета и МНС/HLA системата.
Изложение на съвременните понятия за заболяванията от ревматичния кръг (различни артропатии, колагенози) и васкулитите, патогенезата им с акцент на имунитета, автоимунните и генетичните механизми.

Psiho_ortodont.JPG
Автор: Валентин Мутафчиев, Лъчезар Хранов, Александър Мутафчиев
Заглавие: Психологични проблеми и подходи в ортодонтската практика