Икономическа литература

g2735.jpeg
Автор: Васил Тодоров
Заглавие: Придобиване на контрол върху предприятия като форма на концентрация

Настоящото изследване има за предмет анализ на характеристиките на правното явление придобиване на контрол върху предприятия или части от тях като форма на концентрация между предприятия.

g2973.jpeg
Автор: Марчо Марчев
Заглавие: Институционална икономика

Доц. д-р Марчо Марков е роден в Бургас. Завършва специалност "Политическа икономия", профил "Социология" във Висшия икономически институт "Карл Маркс", сега Университет за национално и световно стопанство през 1976 г. и през следващата година е избран за асистент. През 1985 г. защитава докторат по икономика, а от 1988 г. е доцент.

KOR-SPSS-12-212x300.jpg
Автор: Калоян Харалампиев
Заглавие: IBM SPSS статистически решения на приложни изследователски задачи
koritsa-uchebnik-1-2-213x300.jpg
Автор: Калоян Харалампиев
Заглавие: Въведение в основните статистически методи за анализ
koritsa-trudov-potentsial-194x300.gif
Автор: Калоян Харалампиев
Заглавие: Трудов потенциал на населението на България (1992-2001)
koritsa-Bayes-203x300.gif
Автор: Калоян Харалампиев
Заглавие: Нетрадиционен поглед върху традиционни статистически проблеми
g2554.jpeg
Автор: Калоян Симеонов
Заглавие: Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз

Книгата се опитва да отговори на въпроса дали след началото на кризата не се е преминало от фаза на регулиране към фаза на свръхрегулиране на финансовите пазари и финансовите услуги в ЕС.

Автор: Румен Иванов, Илия Маринов - съставители
Заглавие: Бизнес енциклопедия. Том 1: А-М

АНТИКВАРНО ИЗДАНИЕ

g780.jpeg
Автор: Мария Ананиева, Магдалена Казанджиева, Николай Михов
Заглавие: Френски език за кандидат-студенти в УНСС
g297.jpeg
Автор: Кристина Карпачева
Заглавие: Учебник по испански