БЪЛГАРСКИ ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС. Част първа

БЪЛГАРСКИ ДАНЪЧЕН ПРОЦЕС. Част първа

100.00 лв.

  • Юридическа теория;
  • Национална съдебна практика по данъчни спорове;
  • Практика на съда на Европейския съюз по данъчни спорове;
  • Решения на Европейския съд по правато на човека.
 Част първа
Българският данъчен процес е като непроходима планина, която за да бъде истински опозната трябва да бъде пребродена от подножието до върха.

Подобни книги